WECOTECH AUTOMATION har den kompetens du söker.
Wecotech förverkligar dina idéer utifrån dina och dina kunders behov. Vi har alltid ambitionen att överraska dig och att överträffa oss själva.

För mer info : Ring Rolf Begtsson 035 - 422 00
E - post : rolf.bengtsson@wecotech.se


Mekanik och industridesign
Funktionalitet är inte alltid tillräckligt för att en produkt skall slå igenom på marknaden. Det ligger i människans natur att dras till snygg form och färg och dessutom är dagens konsument mer medveten om hur viktigt ergonomi är vid användning av en produkt.
Funktion, design, material och kvalité är viktiga riktlinjer för Wecotech vid produktutveckling. Vi erbjuder dig mekanikkonstruktion och industridesign - allt från designidé och prototyp till färdig produkt.

Test, godkännande och certifiering

Goda förberedelser och kunskap om krav är den bästa grunden för en snabb verifiering, validering, godkännandeprocess och certifiering. I ett tidigt skede tar vi reda på vilka krav som certifieringen ställer.Wecotec Automation AB

Bransch:
Teknisk konsult

Telefon: 035-42200
Fax: 035-42206


Email:
rolf.bengtsson@wecotech.se

Adress:
Wecotec Automation AB
Box 60
31403 Torup

| 13 SENASTE FÖRETAGEN